Opintoni

NimiLaajuus (op)Arvosana
 
PERUSOPINNOT55
Yhteiset opinnot30
Kielet ja viestintä15
Yhteisöviestintä35
Asiantuntijaviestintä34
Työelämän englanti35
Ammattialan englanti35
Ruotsi34
Opiskelu ja työelämä15
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa3S
Tietotyövälineet35
Kansainvälinen työyhteisö35
Tutkiva ja kehittävä osaaja34
Työturvallisuus34
Koulutusalakohtaiset opinnot25
Matemaattiset ja tilastolliset menetelmät35
Kasvibiologian perusteet35
Johtaminen ja projektin hallinta35
Markkinointi ja laskentatoimi43
Maaseutupolitiikka34
Paikkatiedon perusteet32
Työkoneet34
Yrittäjyys33
 
AMMATTIOPINNOT120
Pakolliset ammattiopinnot45
Viherrakentamisen perusteet25
Kasvupaikkatekijät43
Kasviyhdyskunnat ja luonnonkasvit45
Kasvien käyttö viherrakentamisessa54
Viheralueiden ylläpidon perusteet34
Ympäristörakentamisen materiaalit ja menetelmät33
Mittaustekniikka 135
Viheralueiden maanrakennustekniikka35
Viheraluesuunnittelun perusteet20
CAD perusteet45
Asuinympäristön suunnittelu ja rakentaminen64
Maisemasuunnittelun perusteet34
Rakennus- ja puutarhataiteen historia34
Kuvallinen ilmaisu ja ympäristöpsykologia43
Pääaine30
Viheraluerakentaminen30
Viheralueiden ylläpito15
Kaupunkiympäristön hoito44
Virkistys- ja ulkoilualueiden hoito43
Hautausmaat34
Tekniset rakenteet43
Ympäristön rakennetekniikka15
Ympäristön materiaalit ja rakenteet63
Maanrakennustekniikka33
Mittaustekniikka 235
Yhdyskuntatekniikka34
Sivuaine30
Ympäristösuunnittelu15
Maisemasuunnittelu15
Maaseudun suunnittelu34
Maankäytön suunnittelu31
Puistorestaurointi43
Kaupunkitila54
Yritystoiminta ja lainsäädäntö15
Strategiatyö104
Ympäristöoikeus ja julkishallinto54
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT18
Integroitu tietokoneavusteinen suunnittelu35
Liikennealueiden suunnittelu34
Development Project in East Africa44
Kukkasidonta ja vihersisustus52
Opiskelija- ja kansalaistoiminta3S
 
HARJOITTELU50
Perusharjoittelu 115S
Perusharjoittelu 215S
Erikoisharjoittelu20S
 
OPINNÄYTETYÖ155